Solvatten

Solvatten – en framgångssaga

Solvatten är ett portabelt vattenreningsverk. Det är en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av vanligt solljus.

De genomskinliga väggarna släpper igenom UV-ljus som tillsammans med solvärme dödar skadliga mikroorganismer. Processen kan upprepas upp till fyra gånger dagligen och ge 20-40 liter rent dricksvatten.

Processen kräver inga kemikalier eller andra energikällor än solen.

DSC03932 Kopia 2

Uroa

I Uroa har introduceringen av Solvatten inneburit en stor framgång och effekten har blivit att antalet magsjukdomar har sjunkit drastiskt.

Föreningen har nu sänt totalt 375 Solvattenbehållare (juni-2018) till Zanzibar, som genom Sijui fördelats till de mest behövande familjerna i Uroa och Pongwe.

timeline

E-post backa.zanzibar@gmail.com Timmar Swish 123 281 17 84
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close